05
Eki

Dar Kanal Hastalarının Kaçınması Gereken Davranışlar

Dar kanal hastalığı genellikle ilerili yaşlarda omurilik kanalında meydana gelen değişikliklerden ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanalın daralması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık hastaların yaşam kalitesini derinden etkilemektedir. Dar kanaldan muzdarip olan hastalarda aktiviteden kaçınma, rahat hareket edememe, öne doğru eğilerek yürüme gibi problemler görülmektedir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise nadiren de olsa yürüyememe ya da mesane problemleri...
By
04
Eki

Bel Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bel ağrısı farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bir sorundur. Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinize karar vermek için ağrının neden oluştuğuna göre karar vermek doğru olacaktır. Elbette hiçbir sorun yokken ortaya çıkan bel ağrısı için ilk olarak bir aile hekimine gitmekte fayda vardır. Ortopedi veya nöroşirurji uzmanına da gidilebilir. Fiziksel ve çevresel etmenlere bağlı gelişen...
By
02
Eki

Bel Ağrısı Neden Olur?

Dünya üzerindeki insanların yaklaşık olarak %80’lik kısmı hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşamıştır. Dünyada en sık rastlanan ikinci ağrı olarak bilinen bel ağrısının fiziksel ve psikolojik nedenleri olabilir. Bel ağrısı genellikle bel fıtığı ya da bel kayması ile ilişkilendirilse de bu durumlardan bağımsız olarak ortaya çıkma ihtimali oldukça fazladır. Dar kanal rahatsızlıkları, duruş bozuklukları ya...
By
01
Eki

Dar Kanal Hastalığı Olanlara Tavsiyeler

Dar kanal omurilik kanalının öne, arkaya, sağa ya da sola doğru çapının daralması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Dar kanalda omurilik kanalı bazen kum saati gibi boğumlanır ve bu bölgeden geçen sinirler sıkışır. Genellikle L2 -3, L3-4 ve L4-5 seviyelerinde daralma gözükürken geriye kalan L1-2 ve L5-S1 seviyelerinde de rahatsızlık nadiren meydana gelir. Dar kanal...
By
18
Tem

Bel Fıtığının Tarihçesi

Omurilik ve omurgayı ilgilendiren rahatsızlıklara binlerce yıl önceki Hint ve Mısır yazılı kaynaklarında dahi rastlamamıza rağmen, bel fıtığı hakkında bilgilerimizin gelişimi çok yavaş seyretmiş ve söz konusu hastalık ancak yirminci yüzyılın ikinci çeyreği içerisinde bugünkü anlamda tanımlanarak tedavi edilmeye başlanmıştır. İlk çağlarda bacağa doğru aniden vuran şiddetli ağrılar birtakım gizli güçlerle izah edilmeye çalışıldı. Çeşitli...
By
16
Tem

Bel Fıtığında Yatak İstirahati

Ameliyat gerekmeyen hastalara uzman doktor tarafından sert yatak istirahati uygun görülmüş ise bunun süresi hastanın tedaviye vereceği cevaba göre değişecektir. Uzman doktor, tedaviden elde edilen neticeye bakarak bu süreyi artırabilir veya azaltabilir. Bir hafta dolduğu halde hiçbir iyileşme gözlenmeyen hastalar yeniden ele alınarak değerlendirilmelidirler. Yatılan yer, altında sunta veya tahta bulunan üç-dört kat battaniye veya...
By
18
May

Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye

Hikayesinde bel fıtığı veya başka sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan bir hasta ister operasyon geçirmiş, isterse geçirmemiş olsun, günlük hayatında yapması ve yapmaması gereken hareketleri bilmek zorundadır. Aslında bu 100 öğüt insanlara henüz ilkokul sıralarındayken eğitimin bir parçası olarak verilmeli ve hastalıktan korunmaları sağlanmalıdır. Koruyucu hekimlik hem daha ekonomik hem de etkin ve kolaydır. Aklın...
By
16
May

Bel Sağlığı İçin Egzersizler

Genel sağlık açısından olduğu gibi bel sağlığı için de sporun ve sağlıklı iken yapılacak egzersizlerin önemi büyüktür. Bel, sırt, karın adalelerini güçlendirmek; eklem ve yumuşak dokuların esnekliğini artırmak için gerekli spor ve hareketlere ömür boyu devam edilmelidir. Ancak bel fıtığı gelişmesine zemin hazırlayabilecek veya bizzat sebep olabilecek mücadele sporları yerine, yüzme, yürüme ve bisiklet sürme...
By
14
May

Çocuklarda Bel Fıtığı Ameliyatı

Çocuklarda bel fıtığı yetişkinlere oranla çok daha seyrek görülen bir rahatsızlıktır. Çocuklarda bu hastalık tüm bel fıtığı vak’aları göz önüne alındığında yaklaşık % 1 gibi bir oran teşkil eder. Sıklıkla bel kemiklerini ilgilendiren ve anadan doğma mevcut olan birtakım yapısal anormallikler, omurilik kanalının darlığı, bel kayması gibi bozukluklarla birlikte bulunabilir. Hastalığın başlangıcında genellikle spor yaralanması,...
By
12
May

Hamilelikte Bel Fıtığı Ameliyatı

  Bel fıtığının tedavisi bütün dünyada birtakım özellikler arz eder. Hamilelik ise bu konuda bazı zorlukları beraberinde getiren tamamen özel bir durumdur. Hamile bir bayanda ilerleyen aylarda karın içinde büyüyen cenin normalde bele ilave bir yük oluşturur ve belin biyomekaniğini olumsuz yönde etkiler. Fakat cenin yavaş büyüdüğünden dolayı bel ve sırt adaleleri ile destek dokular...
By